Välkomna till Jämtlands Unga Sportfiskare!

Är ni intresserad av att fiska, fiskepyssel, natur och friluftsliv så har ni kommit alldeles rätt.
På denna hemsida hittar ni information om Jämtlands Unga Sportfiskare.
Klubben som är öppen för alla åldrar men med klar ungdomsinriktning med verksamhet som anpassas efter olika åldersgrupper så att det ska passa alla.
Information om ledarskap hos oss finns längre ner i denna text och mer info kan ni få av Kjell Johansson vars kontaktuppgifter finns längst ner.
Jämtlands Unga Sportfiskare är medlemsförening i Sportfiskarna.


Verksamheten

Vi håller till på Lugnviks föreningsgård i Lugnviks centrum, vid Lugnviksskolan, som vi har gott samarbete med.

Vi kör varannan tisdag ojämna veckor mellan 18:00 till 20:00 med ordinarie verksamhet och undantag för fiske, andra utflykter förekommer och skollov.
Alltså tisdagar ojämna veckor med direkt undantag med skollov. Övriga undantag mailas ut till betalande medlemmar.

Verksamhetsplanering fram till jul finns under kalendarium

Våra ambitioner med att köra inomhusverksamheten varannan vecka är att möjliggöra för fler fisketurer.

Är det något ni undrar över så är det bara att höra av sig.

Medlemmar bör hålla koll på mailen, all info kommer den vägen och kan komma med kort varsel vid ev fisketurer.

Information om vad som kommer att hända finns under fliken "Kalendarium", undantag mailas ut till betalande medlemmar.


Verksamhetskvällar

Då vi är få ledare så kan det bli att någon kväll blir inställd och det kommer vi att försöka maila ut i tid plus att vi kommer att sätta upp lappar på dörren för dem som inte sett mailet. Vi ber om överseende om någon skulle åka till klubben i onödan men vi gör vårt bästa för att kunna ha verksamhet så ofta som möjligt.

Föräldrar får jättegärna följa med men skall då vara verksamheten behjälplig för annars så har det visat sig att det snarare försvårar för dem få ledare vi har att sköta verksamheten kvalitativt.
Vi surrar jättegärna med föräldrar men måste göra det under andra tider än ordinarie verksamhet då kvalitén på verksamheten blir lidandes.


Ekonomiska bidrag

För intresserade blivande samarbetspartners och sponsorer finns det info under mappen "samarbetspartners".

Vi tar tacksamt också emot idéer och förslag på hur vi kan få in ekonomiska bidrag till vår verksamhet.

Vi tar också tacksamt emot hjälp att sedan genomföra dem idéer och förslag som vi anser är genomförbara utan att det ska lastas på för mycket arbete.


Ledarskap

Vi är behova av ledare som kan hjälpa till på regelbunden basis. Ledare som kan boka upp sig på bestämda kvällar och då prioreterar dem så att man vet att det finns ledare verksamhetskvällarna. Ledare som tycker det är roligt att arbeta med barn och ungdomar. Ledare som tycker om fiske och friluftsliv med allt vad det kan innebära.

Som ledare hos Jämtlands Unga sportfiskare behöver man absolut inte vara en fullfjädrad fiskeexpert. Långt därifrån!

Som ledare är du ett stöd vid fiskepyssel och praktiskt fiske för både den enskilde individen och gruppen. 

Det vi kan erbjuda våra ledare är i steg 1:
Socialt umgänge med likasinnade i alla åldrar
Starkt Subventionerad medlemsavgift, dock ska giltigt medlemskap i förbundet sportfiskarna vara löst av försäkringsmässiga och intressestödjande skäl
Utbildningsmöjligheter
Viss tillgång till klubbens material utanför verksamheten
Möjlighet att utveckla sitt eget intresse och kunnade

Steg 2:
Fritt fiske hos dem fiskevårdsområden som vi samarbetar med
Subventionerade fisketurer för ledare
Rabatter hos samarbetspartners
Friare eget nyttjande av klubblokal och klubbens material utanför verksamheten

Steg 1 gäller under en viss tid (beslutas av styrelsen) för att säkerställa att ledarskapet fungerar av intresse och inte för förmånerna.

Dessa förmåner uppdateras regelbundet.

 

Hjärtligt välkomna!

//Kjelle
Jämtlands Unga Sportfiskare


Medlemskap

Medlemsavgifterna är för juniorer upp till 19 år 300:- /kalenderår för första och 100:- per syskon.
För seniorer 350:-/kalenderår.
Medlemsavgiften betalas in på klubbens bankgiro 611-6495 och som meddelande skriver ni namn, mailadress, personnr på alla blivande medlemmar.
Om det gäller barn, förälderns mailadress/er förstås!!

Vid medlemskap i Jämtlands Unga Sportfiskare förbehåller sig medlemmen att följa de regler och stadgar (se om klubben) som föreningen antagit.

Medlemskapet gäller kalenderår.

Att det är mailadresser som används frekvent är viktigt då vi skickar ut alla info via mail och/eller ska vi på fisketur så kan det bli korta varsel.